Les Chocolateries Askanya se premye e sèl izin de kalite nan peyi d Ayiti ki transfòme grenn kakawo an tablèt chokola. Se ak kakawo ayisyen sèlman nou sèvi pou nou fè tablèt chokola.